ใช้บัญชีที่ตรงกับที่สมัครไว้โอนมาเท่านั้น หากบัญชีไม่ตรงกับที่สมัครไว้ทางเว็บจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น